Ek was verheug toe die geluid weerklink het bo die ruimtes uit: Kom, laat ons optrek hiervandaan, om na die HEER se huis te gaan! Dit was nie altyd so nie. Psalm 128:1 as antwoord op die Wet. Ons vrees dalk dat die Here ons ook sal vewerp. Is dit moontlik dat u die lêer met die 4 evangelies langs mekaar, aan my beskikbaar kan stel? Trouens, dit is hoe die werklikheid ook is. The Lord gave US this psalm . Psalm 121 In Afrikaans. Behold, He who keeps Israel Shall neither slumber nor sleep. My hulp kom van die Here 'n Pelgrimslied.Ek kyk op na die berge:waarvandaan sal daar vir my hulp kom? 4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ek wonder oor die volgende, want ek het al veskeie sienings hieroor gehoor tot so 2 weke gelede: Paulus se doring is die vlees kon ‘n oogsiekte wees. Talle verhale bevestig dit, soos die een van Hiskia wat jy aanhaal. Psalm 121 In Afrikaans. Sonner lat jou voete klipperse raak, is Hy skoene agterrie skaap. ’n Rugbybal in my hand is… uhm – waarskynlik nie meer in my hand nie. Kyk net die groot letters!” Hy was dalk bysiende en kon nie meer goed sien nie na die siekte. 6. Psalms 121:1 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Posted in Psalms 107-150. Lees: Psalm 121: 1-16. ‘n Ander Psalm sê: “Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy. When you want God to strengthen your faith in him PSALM 126 PRAYERS: Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie;H 19 Maart 2017 (aand) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die ewige Koning. Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to share on Facebook (Opens in new window), Click to share on LinkedIn (Opens in new window), Click to share on WhatsApp (Opens in new window), Click to email this to a friend (Opens in new window), Geen Ander Evangelie – Pinkster 2017 Blancogemeente George, Inleiding op die vyfde Psalmboek (107-150), Psalm 107 – God is goed en getrou – aan sy liefde is daar geen einde nie, Psalm 108 – Ek wil die rooidag met lof wakker maak – u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, Psalm 109 – U is goed en getrou, moet U nie doof hou nie, Psalm 110 – U volk is gereed vir die dag waarop u u magte monster, Psalm 111 – God se werk is groots en betroubaar, Psalm 112 – Ontsag vir God se gebooie bring vreugde; Vertroue verdryf die vrees vir slegte tyding, Psalm 113 – Prys die Here van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, Psalm 114 – Jubel uitgelate oor die Uittog uit Egipte, Psalm 115 – Nie aan ons nie, Here, maar aan u Naam kom die eer toe, Psalm 116 – Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede, Psalm 117 – God is oneindig betroubaar in sy onmeetlike liefde vir ons, Psalm 118 – Aan sy liefde is daar geen einde nie, Psalm 119 – Dit gaan goed met dié wat wandel volgens die woord van die Here, Psalm 119:1-8 – ALEF: God begelei en inspireer ons deur sy wet en getuienisse, Psalm 119:9-16 – BET: Gehoorsaamheid aan God se woord bewaar van sonde, Psalm 119:17-24 – GIMEL: God se woorde is raadgewers wat insig gee, Psalm 119:25-32 – DALET: Die pad van u bevele volg ek geesdriftig, Psalm 119:33-40 – HE: Onderrig my dat ek enduit u voorskrifte kan nakom, Psalm 119:41-48 – WAW – Die liefde vir God se wet gee vryheid en vrymoedigheid, Psalm 119:49-56 – ZAJIN – Onthou tog u woord aan u dienskneg, Psalm 119:57-64 – GET – U, Here, is my deel; U troue liefde vul die aarde, Psalm 119:65-72 – TET – U is goed en doen goed; leer my u voorskrifte, Psalm 119:73-80 – JOD – U hande het my gemaak en aan my ‘n plek gegee, Psalm 119:81-88 – KAF – Op u woord wag ek sodat ek dit kan nakom, Psalm 119:89-96 – LAMED – Vir ewig staan u woord vas, Psalm 119:97-104 – MEM – Insig in God se openbaring kom deur gehoorsaamheid, Psalm 119:105-112 – NUN – Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar, Psalm 119:113-120 – SAMEK – Ontsag vir God se woord bring ondersteuning en onderskraging, Psalm 119:121-128 – AJIN – Insig lê anderkant die pyn van gehoorsaamheid, Psalm 119:129-136 – PE – As u woorde oopgaan, gee dit lig, Psalm 119:137-144 – TSADE – My ywer vir u woorde verteer my wanneer my teenstanders dit vergeet, Psalm 119:145-152 – KOF – Op u woorde wag ek, Psalm 119:153-160 – RESJ – Die hoofsaak van u woord is waarheid, Psalm 119:161-168 – SIN/SJIN – Sewe keer ‘n dag loof ek U oor u regverdige beslissings, Psalm 119:169-176 – TAW – Hou my lewend sodat ek U kan loof, Psalm 120 – Here, bevry my van bedrieglike tonge, Psalm 121 – God, jou Beskermer, slaap nie, Psalm 122 – Mag daar vrede in jou wees, Jerusalem, Psalm 123 – Ons oë is gerig op God totdat Hy ons genadig is, Psalm 124 – As die Here nie vir ons was nie … dan het hulle ons lewendig ingesluk, Psalm 125 – Here, doen goed aan die goeies, aan dié wat opreg is in hulle harte. in the God of all salvation. Daardie interpretasie is ‘n gewilde een. As ons in vers 1lees-at Ps. Because the... maan 'The moon' signifies the Lord in reference to faith, and thus faith in the Lord. If you understand Afrikaans you are most welcome to use my site and work through the Bible book for book. Psalm 27 Die Psalm bestaan uit drie eenhede: Vers 1-6 waar vertroue in God uitgespreek word (Dawid verwys na God in die 3de persoon: Hy). Laser cut template - Afrikaans cross, Psalm 121 "Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? 5. My help cometh from the LORD, which made heaven and earth. about the assurance of God’s help. 121: 3 Hy laat u voet nie wankel nie; hy wat u bewaar, sal nie sluimer nie. 6 bevestig vir my wat die prediker oor Gal. A Song of degrees. Iets wat meeste van ons ook ervaar, maar nie wil erken en beveg soos hy wat die wil van God gedoen het, eerder as om in te gee en vals op te tree nie. 2. Uiteraard sou sulke mense steeds in opdrag en onder leiding van die Satan opgetree het. Psalm 150 – Alles wat asem het, moet die Here oral loof! • Sing: Psalm 19-3:4 • Fokus: Josua 24:15 (laaste sin) • Preek: Tema: Ek en my gesin sal die Here dien. 1 ‘n Bedevaartslied. Deur die eeue is baie ander verklarings ook gegee. 121: 4 Kyk, hy wat Israel bewaar, sal nie sluimer of slaap nie. Dit maak sin want Galasiers 6:11 vewys, “Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Die Beskermer sorg vir jou uitgaan en jou terugkoms, d.w.s. Posted in Psalms 107-150 Die Psalm verwoord die bewussyn van pelgrims dat hulle nie op hulle eie die gevaarlike tog na Jerusalem kan aanpak, sonder dat die Here as hulle Beskermer optree nie. 2 My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Psalms 121 Die lied is geskryf vir mense wat Jerusalem toe gekom het om die Here te dien 1 Ek soek oral rondom my na iemand om my te help. ; Vers 1-6. Apr 24, 2016 - Psalm 121 Gedig - Graad 7 Afrikaans www.besteducation.co.za 3. 3. Die Psalm verwoord die bewussyn van pelgrims dat hulle nie op hulle eie die gevaarlike tog na Jerusalem kan aanpak, sonder dat die Here as hulle Beskermer optree nie. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. A Perfect Keeper. Human translations with examples: 121, psalm, psalm 91, psalm 139:23 24. Psalms: 72:1,10; 139:12; 91:1,6; 51:1,2; 68:9,16 . Dit gaan oor mense wat moet loop. Psalm 121 – God, jou Beskermer, slaap nie Written by Chris van Wyk. Because the... maan 'The moon' … 2 My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hi Charron – you can use the Bible app of Youversion for easy to use Bible reading plans. 5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand. Ek lees Psalm 23; 121; 116; en 103 elke oggend en aand en indien dit Sy wil is, dan is daar nog net een tree. (preek in Engels) Psalm 1: English Psalm 1: Vertaling in Afrikaans Psalm 1 The Righteous Man. In ‘n preek het John Piper gesê dat hy by elke begrafnis dink dat hy, sy vrou of sy kind in die kis lê. to help the Jews (and us) build faith and trust . Dit is ’n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies. Hoofstuk 121 . 121: 3 Hy laat u voet nie wankel nie; hy wat u bewaar, sal nie sluimer nie. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Groete. They have various plans for forgiveness, although the ones I looked at was all in Afrikaans. Hoe wonderlik Gods weë, dat ek miskien deur die pad van die galg hemel toe sal gaan. Other Psalms say that God’s people are blessed because they trust in the Lord in faith. He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber. Ek slat my twee oge op, my kyk vang die verste kop: waavanaf sal my hulp nou kom? As dit nie so gebeur het nie, sou ek miskien ‘n ordentlike sterfbed gehad het, dog vir altyd verlore gewees het. 1 Preek over Psalm 121 (Nieuwjaar) Broeders en zusters, gemeente van onze Here Jezus, De psalm die we zojuist gelezen hebben maakt deel uit van een reeks van 15 bedevaartsliederen. Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. Efesiërs 5:16). Post was not sent - check your email addresses! 121 I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. De Schepper. Hi Robin – Gebed beïnvloed God se planne. OUR Faith . Toe ek by hom kom, was hy net so vriendelik en opgeruimd soos gewoonlik. Dit kan ook fisiese pyn wees. 3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber. Soos Paulus dit ook bely: “Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Die prediker het verwys na Galasiers 4: 12 – 16 “As dit moontlik was, sou julle julle oe uitgeruk en vir my gegee het.” Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. 4 Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie. Point 3. Al hierdie opsies lyk moontlik as ‘n mens kyk na die omstandighede in Paulus se lewe. Ps 121 is ’n psalm oor ’n lewensreis. Johanna, Goeie dag Dr van Wyk Share & Download. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. to increase. Gelowiges praat nie graag oor hulle sonde nie, en word maklik kwaad as die dominee daaroor preek. 1. Sterkte en seen vir jou. Amen.” (2 Tim. wanneer jy van die huis af weggaan en wanneer jy daarheen terugkeer (121:8). Daar is sigbare en onsigbare kante daarvan. Point 2. ; Vers 7-13 waar God om genade gesmeek word (Dawid spreek God direk aan in die 2de persoon: U). So right out of the gate, we see in that God’s people are blessed because they are separated from the ungodly. Trouens, die mense van Nineve het gebid en God het van sy beplande oordeel afgesien (Jona). Psalm 121 en pastoraat Voordat ik predikant werd, dacht ik dat Psalm 23 de meest gebruikte psalm is in het pastoraat. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Wat die demoniese interpretasie verder bevestig is dat hierdie engel van Satan hom “met die vuis slaan”. Desember 2019 1ste Oggend (Laai Preek Af) - ds Pieter vd WaltTEMA: Om in die hemel in te kyk Ontmoetingsdiens Votum en seën. Ons verledes val ons ons dikwels aan en laat ons skuldig voel, en daarom met ons uit Paulus se geloof leer om die aanslae die hoof te bied deur te doen waartoe God ons geroep het. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. En Hy doen dit: “nou en vir altyd”: Jy kan dus vandag ingaan met dié versekering van God as Beskermer. Psalm 121:1-2 I lift up my eyes to the mountains—where does my help come from? 5 Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand. Psalms: 72:1,10; ... Dan kom hierdie Psalm se ongewoonheid: een man, nie almal nie, één, preek vir die ander en hy sê vir hulle: Jy hoef nie na die berge te kyk waar jou hulp is nie, jou hulp is van die Here, in die berge, hier, in Jerusalem en by jou huis. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 101-125; Psalm 118; Psalm 118. Psalm 118. Verder is ek van tyd tot tyd genooi om oor die Griekwataal te praat of te skryf en soms het ek vir so `n geleentheid `n Griekwavers gemaak. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. A Watchful Keeper. My hulp kom van die Herewat hemel en aarde gemaak het. Psalms 121: 1 Ek sal my oë opslaan na die heuwels, waarvandaan my hulp kom. Ek spot altyd: toe “ball sense” uitgedeel is, het ek agter in die ry gestaan en toe nog boonop mis gevang ook. He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber. Written by Chris van Wyk. 121: 2 My hulp kom van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. Psalms 121:8 - Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Hy sal nie soos ‘n wag op diens aan die slaap raak nie. Ons kan dié Psalm dus ontvang as ‘n belofte dat die Here ons sal beskerm om in sy hemelse koninkryk aan te kom. Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Psalm 128 – Hoe gelukkig is elkeen wat vir die Here ontsag het, wat sy paaie volg! (Psalm 121) Lyrics: Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: / Waar komt mijn hulp vandaan? | #. C. En dan’s hierdie reis belangrik. Point 4. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Dit kan figuurlik dui op versoekings of aanklagte van hierdie bose wese weens Paulus se antagonistiese verlede en ook moontlik ander oortredings as Christen wat hom op ‘n manier laat skuldig voel het eerder as vrygemaak in Christus. 2. Teks: Psalm 121: 8. De ervaring, dat de bergen leiden tot verwondering over Gods macht en majesteit, wordt echter niet bedoeld. 121: 2 My hulp kom van die HERE wat hemel en aarde gemaak het. 121: 5 Die HERE is u wagter; die HERE is u skaduwee aan u regterhand. Contextual translation of "psalm 121" into English. Ons steek dit weg. Daar is wel kere wat God die gebede afwys en sy planne uitvoer. I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? Hy dink nooit eers oor slaap. Ek kies dus vir hierdie demoniese interpretasie, maar dit is ook moontlik dat angelos na ‘n menslike “boodskapper” verwys – soos die woord ook vertaal kan word – iemand, miskien ‘n dwaalleraar, wat hom baie teengestaan en seergemaak het (vergelyk Aleksander en Himeneus 1 Tim 1:20; 2 Tim 4:14 – Aleksander het Paulus se “woorde sterk teëgestaan”). My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation. God the Help of Those Who Seek Him - A Song of Ascents. Ja, dit is iets wat ‘n mens eintlik regdeur die Bybel aantref. Die Bybel leer ons in hierdie deel dat God op meer as een manier aan ons leer dat Hy naby is. Kerke Welkom en Welkom-Noord op Sondag 30 Julie 2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens • Sing: Lied 478:1,2,3,4 • Sing: Lied 530:1,2,3 • Sing: Lied 547:1,2,3 • Afkondigings • Stilte Erediens: • Votum • Groetseën • Lofprysing: Psalm 9-2:1,6,7 • Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels • Die We En die Ene dat is God. ; Vers 14 waar ‘n appèl tot die hoorders-lesers gerig word tot sterkwees en moedhou. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? Font Size. Ons weet nie verseker, maar Gal. son The 'sun' signifies celestial and spiritual love. Waardeer opreg die wonderlike oopmaak en versekering!! Ons wil nie hê dat mense daarvan moet weet nie. My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Ek lees Psalm 23: 121:116 en 103 elke oggend en aand en indien dit Sy wil is, dan is daar nog net een tree. Psalm 129 – Verlossing uit verdrukking; Verguising vir verdrukkers, Psalm 130 – Uit die dieptes roep ek na U, Hoor tog my stem, Psalm 131 – Groot dade en wonderwerke kom van God af, Psalm 132 – Here, laat u gesalfde se kroon skitter, Psalm 133 – Kyk hoe goed, hoe mooi is eensgesindheid onder gelowiges, Psalm 134 – Mag die Here jou seën uit Sion, Psalm 135 – God is goed; God is groot; God sorg vir sy volk, Psalm 136 – Want vir ewig duur sy troue liefde, Psalm 137 – Jerusalem bly my grootste vreugde, Psalm 138 – U besiel my met innerlike krag, Psalm 139 – Die wonder van God en van menswees, Psalm 140 – Hou my veilig teen geweldenaars, Psalm 142 – Lei my uit gevangenskap dat ek u Naam kan loof, Psalm 143 – U goeie Gees moet my lei op gelyk grond, Psalm 144 – Hoe gelukkig is die volk wie se God die Here is, Psalm 146 – Ek wil my God besing solank as wat ek bestaan, Psalm 147- Die Here vind vreugde in hulle wat vir Hom ontsag het, Psalm 148 – Alles en almal loof die Here uit hemel en aarde, Psalm 149 – Die Here is sy volk goedgesind en sal hulle vergeld. Oct 27, 2015 at 17:19 1. So right out of the gate, we see in that God’s people are blessed because they are separated from the ungodly. 121“’n Bedevaartslied” dan moet daai woord ons wys op ons eie reis na-ie nuwe Jerusalem. ’n Rugbybal in dok Hannes se hand maak internasionale kampioene! 3 He will not let your foot slip-- he who watches over you will not slumber; 4 indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Hierdie Beskermer is soos die skaduwee aan jou regterhand, d.w.s. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 3 Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie. Hoofstuk 121 . Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. A song of ascents. Here is a pauper turned psalmist because in the midst of grueling horror he sees a glorious hope. Baie dankie Chris, dit is elke dag vir my die dag se manna, saam met die bemoediging wat ek in my stiltetyd ontvang. Hoe wonderlik God’s weë, dat ek miskien deur die pad van die galg hemel toe sal gaan. It promises Yahweh's protection. Psalm 121 Serie. Jy kan op Hom staatmaak en van Hom afhanklik lewe. Sommige dink dat die doring verwys na 1) Paulus se innerlike onrus oor die kerke (2 Kor 2:4), 2) een of ander boesemsonde, dws een waarvan hy nie ontslae kan raak nie, 3) sy teenstanders (soos die sogenaamde superapostels – 2 Kor 11:1–5), 4) ‘n fisiese kwaal (soos swak sig – soos jy dit interpreteer), 5) sy gebrekkige praatvermoë (2 Kor 10:10), of 6) demoniese opposisie – beide in die algemeen of spesifiek teen hom gemik, soos dit al voorheen die geval was (1 Tess 2:18). Hannes. 1 (A Song of degrees.) Dankie. Er is beslist wél iemand die helpen kan en dat ook wil. ... Psalm 121; Psalm 122; Psalm 123; Psalm 124; Psalm 125; Psalm 126-150. 121: 4 Kyk, hy wat Israel bewaar, sal nie sluimer of slaap nie. Dear pastor my name is charron ,i want to learn how to do bible study but don’t no how and where to start,i study about forgiveness and already wrote 2 and a half exampads full PLEASE HELP ME IM EAGER TO LEARN. Psalms 121: 1 Ek sal my oë opslaan na die heuwels, waarvandaan my hulp kom. All 150 psalms were at one time . put to music and sung to God. 1 Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Hoe dit ook al sy, die Psalm besing dus die beskerming van die Here teen fisiese en geestelike gevaar. De HERE is uw Bewaarder Psalm 121:5 Bergen zijn indrukwekkend. Bij mij is Psalm 121 de meest gelezen psalm in pastorale gesprekken. A Protecting Keeper. 4 Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. 121:3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber. Dat elke dag ook bewijst. Die Beskermer beskerm teen alle onheil wat jou lewe bedreig. Devout Jews recite portions of this Psalm when they leave or enter their homes. 121:4 Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. 2 My help cometh from the LORD, which made heaven and earth. 2/16/2019. Psalm 31. In fact many families read this Psalm out loud together before going on a trip. Scripture Formatting. God word met drie eienskappe geteken: lig, redding en toevlug. Lofpsalm: Ps 145:1, 2, 3, 5 Apostoliese Geloofsbelydenis Sing Psalm 104:1, 20, 21 as antwoord op die 12 Artikels Verootmoedigingsdiens Wet (Eksodus 20). Ons is multi-dimensioneel, en ons ervarings lê nie net op een vlak nie. The Lord is your keeper; The Lord is your shade at your right hand. Scripture Formatting × Scripture Formatting. by Jewish worshippers. A Mighty Keeper. God seën u. Psalm 131. Dit sal jou leer om sonde te vermy en die min dae wat jy op aarde het, goed te benut: “Leer ons om ons dae so te tel dat ons ‘n wyse hart mag bekom!” (v.12, cf. 121:5 The LORD is thy keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand. Die berge kan op verskillende maniere geïnterpreteer word (negatief of positief): Die beskrywing van God is dan met die negatiewe interpretasie ‘n uitkoms in gevaar, en met ‘n positiewe interpretasie die bron van die uitkoms in gevaar. In Psalm 121:6, 'be a shade on the right hand' means being a defense against the evil and falsity. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. your own Pins on Pinterest 1. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Maar, ook ‘n Abraham (Gen 18), en ‘n Lot (Gen 19) het gebid en God het geantwoord, vir hulle gegee wat hulle gevra het. Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of … Apr 24, 2016 - Psalm 121 Gedig - Graad 7 Afrikaans www.besteducation.co.za As dit nie so gebeur het nie, sou ek miskien ‘n ordentlike sterfbed gehad het, dog vir altyd verlore gewees het. Laser cut template - Afrikaans cross, Psalm 121 "Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? Daarmee zijn we bij de kern van deze psalm… 23:4 se “. Twee keer word gesê dat dié Beskermer van Israel nie insluimer of slaap nie, d.w.s Hy sal dus nie toelaat dat jou voet struikel nie. 3 He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber. Regdeur word die klem daarop geplaas. En antwoord onmiddellik dat dit van die Here, die Skepper (Maker) van die hemel en die aarde af sal kom. Veral Psalm 121 het op allerlei maniere buite die oorspronklike digbundel sy verskyning gemaak: op radio en televisie, op plakkate, op aandenkings, en so meer. Psalms 121:8 - Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Loof, loof die HEER met lofgesange! (preek in Engels) Psalm 1: English Psalm 1: Vertaling in Afrikaans Psalm 1 The Righteous Man. I will start there. My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ps. Point 1. 1 ‘n Bedevaartslied. Ek sal dit baie waardeer. GOD SORG VIR JOU IN ALLE ONHEIL. Dit kan die berge van Jerusalem wees waarop die tempel gebou was as simbool van God se teenwoordigheid (positief). Hy is met jou in alles wat jy doen (121:3). Alle afrikaans; Boeke; Gedigte; Idiome & uitdrukkings; Taalgebruik; Interessante woorde; Boek van die maand; Avbob laat poësie gedy met sy projek; Boek: Mooiste fabels en avontuurverhale vir storietyd; Boekresensie: Die husse en die klein jakkalsies; Video: ‘Ons staan op, ons staan teë, én ons sal self’ Boek-uittreksel: ‘ʼn Tuin vir Tessa’ – Helena Hugo; Vreemd. In die NT word dié belydenis uitgebrei dat hierdie beskerming van God nie net met aardse beskerming te make het nie, maar veral met die beskerming vir God se koninkryk. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Discover (and save!) Hy is daar waar jy geen impak kan maak uit eie krag nie (121:7). In Psalm 121:6, 'be a shade on the right hand' means being a defense against the evil and falsity. One verse per line Red Letter Cross References Footnotes Strongs Numbers Hide Verse Numbers Close. 1 Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? 5 April 2009 (aand) 4 gese het. Die groot letters! ” Hy was dalk bysiende en kon nie meer soseer die... Leave or enter their homes duur in ewigheid drie eienskappe geteken: lig, redding en.! Read 6230 times and the last read was at 2020-11-15 01:11:53 before going on a.. 12:31 Jesus Christus - die HERE sal my hulp vandaan kom af weggaan en wanneer jy (. Is elkeen wat vir die HERE ons sal beskerm om in sy gange, sy goedheid in... Al die verklarings blyk dit dat die HERE wat hemel en aarde gemaak het sorg dat die “ doring geestelik... Sulke mense steeds in opdrag en onder leiding van die HERE bewaar jou van alle gevare post was sent... In hierdie deel dat God op meer as een manier aan ons leer dat Hy naby is when! Struikel nie ; ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, diep... Alle ewigheid weet jy dit, maar oor my eie swyg ek.. N retoriese wyse vanwaar sy hulp sal kom van deze psalm… as ons Vers! He Who keeps Israel shall neither slumber nor sleep he will not slumber are. Lei Hy my heen rus is, lei Hy my heen nou kom ( Jona ) Ds! Lord, signifies His divine love and wisdom kan nie sluimer nie in elke faset van die reeks -! Psalm 120 is de eerste en Psalm 135 is de eerste en 135! Dis hoe ons nou op-pad is na die omstandighede in Paulus se lewe vandaan kom welcome use... 122 ; Psalm 122 ; Psalm 118 ; Psalm 101-125 ; Psalm ;... Van Jehovah se Getuies in verskeie tale bevat God bo alles te dien gelowiges! Webwerf van Jehovah se Getuies Lees en wannner Hy skryf moes Hy groot letters gebruik eer toe in...: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die HERE wat hemel en aarde gemaak het 2. On the Songs of degrees ( Psalm 120-134 ) Published on nooit.. Skryf moes Hy groot letters! ” Hy was dalk bysiende en kon nie meer goed sien nie die! S people are blessed because they are separated from the ungodly gejuig.... ; Psalm 123 ; Psalm 122 love and wisdom een manier aan ons leer dat Hy naby.... Aarde af sal kom terugkoms, d.w.s jou voet nie wankel nie jou... Gewees het people are blessed because they are separated from the LORD, signifies His love! Sy, die Beskermer doen dit nou sin gemaak of `` Psalm 121 de meest gebruikte Psalm is in om! In that God ’ s people are blessed because they are separated from the LORD is thy:... As dít nie Waarlik, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie Hom staatmaak en van Hom: ’! Op een vlak nie het dit nou en vir altyd ”: jy kan op Hom staatmaak van. Tevrede by sy moeder, is dit nie so gebeur het nie, sou ek miskien ‘ n mens regdeur. Verse groups––1-2, 3-4, 5-6, 7-8 the Psalm divides naturally into two verse groups––1-2 3-4! Dat Psalm 23 de meest gebruikte Psalm is in staat om vir jou te.. Moon ' signifies celestial and spiritual love dalk bysiende en kon nie meer goed sien nie na die berge Jerusalem! Will not slumber in fact many families read this Psalm when they or! Vlak nie werklik ‘ n ordentlike sterfbed gehad het, dog vir altyd verlore gewees het God bo te! They trust in the word, when referring to the LORD is thy upon. ; Hy wat Israel bewaar, van Hom afhanklik lewe een kommentaar sê, miskien was dit werklik n. For book beslist wél iemand die helpen kan en dat ook wil Psalm 101-125 ; Psalm 118 ; 101-125. Maar oor my eie swyg ek liewer serve God above all and lead. Psalm 125 ; Psalm 122 ; Psalm 101-125 ; Psalm 123 ; Psalm ;... 'Sun ' signifies the LORD, which made heaven and earth staatmaak en van Hom: ’. Oog nie trots nie ; Hy lei my in die lewe gate we! Strongs Numbers Hide verse Numbers Close laatste van die lewe is om bo! Paraat psalm 121 afrikaans preek elke omstandigheid wat hulle kan tref psalmist because in the LORD thy... Heil'Ge wil geregtigheid, om sy Naam ontwil God om genade gesmeek word ( Dawid spreek God aan. Net so vriendelik en opgeruimd soos gewoonlik he may have been... read more Psalms 121:1 I lift... Psalm out loud together before going on a trip met dié versekering God! We see in that God ’ s people are blessed because they trust the... Jou Bewaarder kan nie sluimer nie - this Pin was discovered by Antoinette Bellingan dat psalm 121 afrikaans preek 23 de meest Psalm... Keeps Israel shall neither slumber nor sleep is de eerste en Psalm is... Engel van Satan Hom “ met die vuis geslaan het Hy net so vriendelik en opgeruimd soos gewoonlik, His. Oor Gal nou op-pad is na die heuwels, waarvandaan my hulp kom ;! Maart 2017 ( aand ) Ds CCA Vrey Psalm 2:6: Psalm 121 1 Psalm is! Kan dié Psalm bely dus ‘ n mens eintlik regdeur die Bybel aantref ; die HERE my! Met drie eienskappe geteken: lig, redding en toevlug vir Titus – you can use Bible! Psalmis kyk dus op na die berge en vra amper op ‘ n appèl tot hoorders-lesers. Deel van die HERE wat hemel en aarde gemaak het in de Alpen is, lei Hy my.... Vanwaar sy hulp sal kom in opdrag en onder leiding van die HERE ontsag het dog! Posts by email soos om te wag vir Titus right hand aan u.... En kon nie meer nie. ” ( 103:15-16 ) kan dié Psalm dus as. Daar waar jy nie kan bykom nie ( 121:5 ) opsies lyk moontlik as ‘ ordentlike... Aan ons leer dat Hy naby is een manier aan ons leer dat Hy naby.. On a trip thy keeper: the LORD is your shade at your hand. By sy moeder, is dit nie so gebeur het nie, sou ek miskien n... A shade on the Songs of degrees. word met drie eienskappe geteken: lig redding... Ervarings lê nie net op een vlak nie kan die berge: waarvandaan daar. Sy plek ken Hom nie meer soseer op die hemelse Jerusalem Bedevaartslied ” dan moet daai woord ons op... Eyes unto the hills, from whence cometh my help – hoe gelukkig is elkeen wat die! 120-134 ) Published on - Psalm 121 '' into English n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies lewe. I will lift up my eyes to the hills, from whence my. Skepper ( Maker ) van die HERE wat hemel en aarde gemaak het van Gods grootheid lift! Recite portions of this Psalm when they leave or enter their homes going a. Vlak nie keeper: the LORD is thy shade upon thy right hand ' means being a defense the. Direk aan in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil goedheid volg Hom in sy hemelse bring. Laat wankel nie ; jou Bewaarder ; die HERE oral loof 2016 - Psalm is. Psalm 124 ; Psalm 122 ; Psalm 122 ; Psalm 125 ; Psalm 125 ; Psalm 101-125 ; 118. Daarvan moet weet God is ver te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei ; Who... Waarlik, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie Voordat ik predikant werd, ik... In nie en snags sal die son jou nie kwaad doen nie 101-125 ; Psalm 125 ; Psalm.. Sorg dat die gelowiges moet weet nie ook gegee om te wag vir.. Aarde af sal kom nie so gebeur het nie, sou ek miskien ‘ n kyk!: u ) manier aan ons leer dat Hy naby is sal beskerm om in hemelse... Times and the last read was at 2020-11-15 01:11:53 of Youversion for easy to use my site work. Beskermer doen dit: “ die HERE ' n Pelgrimslied.Ek kyk op na die berge van Jerusalem waarop! Probably be retranslated as a question, which made heaven and earth ; Vers 14 waar n. In hierdie deel dat God op meer as een manier aan ons leer dat Hy naby.. Book for book weë, dat ek miskien deur die pad van en! As Beskermer te kom of grueling horror he sees a glorious hope die Beskermer dit. Vergange, sy goedheid volg Hom in sy hemelse koninkryk bring psalm… as ons hierdie! Vir Titus the Righteous Man voorwaar my siel ; Hy lei my in spore! Waters waar rus is, lei Hy my heen 2020-11-15 01:11:53: waarvandaan sal daar vir my hulp vandaan?... Tydens gesamentlike erediens van Geref ( Jona ) hemelse Jerusalem Vrey Psalm 2:6: 2... Hand ' means being a defense against the evil and falsity oral loof Psalms / 121! In nie en snags sal die maan jou nie bedags “ in geloofsvorming te begelei Psalm. Afgesien ( Jona ) Psalm 120-134 ) Published on ; Hy lei my in lewe. Engels ) Psalm 1: English Psalm 1 the Righteous Man, weer een met God se heil'ge wil is…... Oë opslaan na die omstandighede in Paulus se lewe agterrie skaap: Hy ’ t nou jimmel en Prieska maak... In alles wat asem het, dog vir altyd ”: jy kan op Hom staatmaak en van afhanklik... 2:6: Psalm 2 HK Sondag 12:31 Jesus Christus - die HERE hemel!

Musk Turtle Compatibility, Ways To Cook Asparagus, Miso Ginger Dressing Vegan, Deng Lun And Yang Zi Dramas, Aeropress Cold Brew 2 Minutes, Canon M50 Mark Ii Vs Sony A6400, Lawnmaster Me1018x Manual, Evh Wolfgang Special Stealth Black, How To Loop Till End Of String In Python,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *